ดาวน์โหลด

ที่_Orisoft _เราทุ่มเททรัพยากรต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้ที่ครอบคลุมในแต่ละอุตสาหกรรมให้ได้มากที่สุด_วิธีการเช่นนี้ช่วยสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้าของเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ_เพื่อนำไปใช้อ้างอิงได้

คุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเราเพิ่มเติมรึเปล่า? ดาวน์โหลดโบรชัวร์และสามารถติดต่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้เช่นกัน

เอกสารโบรชัวร์

.button-5ce609826867d { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce609826867d { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce609826867d.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce60982689ca { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce60982689ca { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce60982689ca.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce6098268cfe { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce6098268cfe { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce6098268cfe.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce6098269087 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce6098269087 { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce6098269087.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce60982693dc { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce60982693dc { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce60982693dc.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce6098269732 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce6098269732 { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce6098269732.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce6098269a70 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce6098269a70 { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce6098269a70.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce609826a313 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce609826a313 { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce609826a313.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce609826a648 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce609826a648 { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce609826a648.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce609826a979 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce609826a979 { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce609826a979.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce609826adcb { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce609826adcb { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce609826adcb.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce609826b263 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce609826b263 { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce609826b263.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.button-5ce609826b6f6 { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5ce609826b6f6 { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5ce609826b6f6.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.full-width-5ce60982651f1 { min-height:0px; padding:80px 0 80px; margin-bottom:0px; background-color:#ffffff; } #background-layer--5ce60982651f1 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5ce60982651f1 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5ce60982651f1 .mk-blog-view-all { background-color: #ffffff !important; }

Newsletters

At Orisoft, we are committed to keep you updated with the latest news and information in the Human Resource industries. Orisoft HR newsletter is a quartely in-house publication that caters to meet this objective. Download your free newsletter copy and discover the latest happenings in the industry including featured key players in the industry, market study discoveries, latest technology offerings, events listing and many more.

.full-width-5ce609826c168 { min-height:0px; padding:80px 0 80px; margin-bottom:0px; background-color:#f4f4f7; } #background-layer--5ce609826c168 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5ce609826c168 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5ce609826c168 .mk-blog-view-all { background-color: #f4f4f7 !important; }

กรณีศึกษา

เมื่อลูกค้าของเราประสบความสำเร็จเราถึงประสบความสำเร็จ_นั่นเพราะเราเน้นเพิ่มศักยภาพความสำเร็จให้กับธุรกิจด้วยการใช้โซลูชั่นของเรา นี่เป็นเรื่องราวความสำเร็จอันโดดเด่นของลูกค้าของเรา

.full-width-5ce609827afca { min-height:100px; padding:80px 0 80px; margin-bottom:0px; background-color:#ffffff; } #background-layer--5ce609827afca { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5ce609827afca .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5ce609827afca .mk-blog-view-all { background-color: #ffffff !important; }
Request A Quote Now

Send us an enquiry and we'll get back to you.

Not readable? Change text. captcha txt