Innovative Solutions That Nurture Human Capital

บทความที่น่าสนใจ-New

Home / บทความที่น่าสนใจ-New

“เอาท์ซอร์สซิ่ง” หนึ่งในประเด็นสุดฮิตของการบริหารจัดการคนในองค์กรวันนี้ ข้อดีข้อเสียของการใช้บริการ “เอาท์ซอร์ส” ที่นำไปสู่การปีนเกลียว เรื่องราวหงุดหงิด…

กองทุนประกันสังคม คือ กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์ทดแทน เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซึ่งไม่เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน

จากเดิมที่กลุ่มเสี่ยงได้ถูกจำกัดแค่ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือคนไทยซึ่งเดินทางกลับจากประเทศเหล่านั้น แต่ปัจจุบันความเสี่ยงในเรื่องการติดเชื้อเริ่มขยับเข้ามาใกล้กับการใช้ชีวิตประวันของเรามากยิ่งขึ้น

📣 #ชดเชยรายได้ 5,000 บาท มาตรการเยียวยาลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ชดเชยเป็นเวลา 3 เดือน และจำกัดสิทธิ์ที่ 3 ล้านคนเท่านั้น! มีขั้นตอนยังไงบ้าง 

 หลักฐาน : บัตรประชาชน / ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลนายจ้าง
 รับเงินผ่าน : พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน / บัญชีธนาคาร

📆 เปิดลงทะเบียนวันที่ : 28 มี.ค. 63
📍 ที่เว็บไซต์นี้ : www. เราไม่ทิ้งกัน .com

Call Now Button