ระบบจัดการเงินเดือน

ระบบจัดการเงินเดือน unify | PAY เป็นรากฐานที่สำคัญให้กับระบบเงินเดือนสมัยใหม่ และระบบเงินเดือนในอนาคต

ระบบการจัดการเงินเดือนของ Orisoft เป็นระบบจัดการเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและใช้งานง่ายต่อผู้ใช้งาน ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องมือช่วยวิเคราะห์สำหรับแผนกบุคคล เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดของพนักงาน นี่คือระบบบัญชีเงินเดือนในอนาคต ที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสะดวกกับการเข้าถึงข้อมูล ระบบการจัดการเงินเดือนของ Orisoft สามารถประมวลผลเงินเดือนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถจัดเก็บข้อมูลเงินเดือน ส่งให้ธนาคารต่าง ๆ ได้สำหรับกิจการที่จ่ายเงินเดือนพนักงานโดยผ่านธนาคาร ข้อมูล ภงด.1 ภงด.1ก ส่งสรรพากรหลังจากประมวลผลเงินเดือน และสามารถดูรายงานราชการต่างๆ และนำส่งได้ทันที เช่น รายงานนำส่งเงินสมทบ (สปส.) รายงาย ภงด.1 , ภงด.1 ก , ภงด. 91

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ฟังค์ชั่นและการใช้งานจริง

ระบบจัดการเงินเดือน unify | PAY เป็นมากกว่าโปรแกรมจัดการเงินเดือน แต่สามารถทำหน้าที่เป็นตัววิเคราะห์ให้กับแผนกทรัพยากรบุคคล และยังสามารถสร้างรายงานรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นให้กับฝ่ายบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล unify | PAY ยังเป็นโซลูชั่นที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล ซึ่งมีมาตรฐานที่เข้มงวด อีกทั้งยังสามารถรองรับการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆได้หลากหลายประเภท
 • รองรับสกุลเงินที่หลากหลายสำหรับการรายงานคำนวณข้อมูลภายในองค์กร
 • มีความสามารถในการรองรับภาษีหลากหลาย เพื่อรองรับภาษาสำหรับประเทศนั้นๆ
 • รองรับการทำงานหลายประเทศ สำหรับการทำเงินเดือนระดับภูมิภาค
 • สามารถรองรับการทำงานหลากหลายบริษัท ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดลำดับชั้น สำหรับแผนก ภาค ส่วน ฯลฯ เพื่อการทำงานร่วมกัน
 • สามารถจัดการกับฟังก์ชั่นที่มีการใช้งานหลายรอบที่ต่างกัน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
 • กำหนดสูตรการคำนวณสำหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง การหักเงิน ค่าล่วงเวลา การลา ฯลฯ
 • สามารถกำหนดการเชื่อมต่อไปยัง โปรแกรมอื่นๆได้อย่างง่ายดาย เช่น HRIS / โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
 • ระบบการจ่ายเงินเดือน มีความยืดหยุ่น รองรับการจ่ายเงินเดือนที่เป็น ( รายเดือน / ครึ่งเดือน / รายสัปดาห์ / รายวัน / รายชั่วคราว )
 • การชำระเงินอัตโนมัติของธนาคาร ผ่านไฟล์ดาวน์โหลด
 • การแสดงผลตอบสนองต่อทุกที่ ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่อ
 • รองรับการใช้งานบนแพลตฟอร์มทั้ง IOS และ Android
 • รายงานแสดงตามรูปแบบวันที่
 • รองรับข้อมูลตามกฏหมาย และตามความต้องการของรัฐบาล
ไทย
Contact Us
ติดต่อเรา