Innovative Solutions That Nurture Human Capital

รายงานเชิงวิเคราะห์

Home / รายงานเชิงวิเคราะห์

การออกแบบรายงานวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ในการตลาดปัจจุบัน การวิเคราะห์ที่ดีมีความสำคัญต่อการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด เพื่อที่จะได้รับประโยชน์เหนือคู่แข่ง ความสามารถขององค์กรในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากความมั่งคั่งของข้อมูลที่มีอยู่เป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

unify | INSIGHTS เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจที่ ทำงานร่วมกับ SQL Server Reporting Services (SSRS) ในการนำเสนอข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบของ อินเตอร์แอคทีฟรีพอร์ต โดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบของ Orisoft Suite เพื่อแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และผลผลิตของการทำงาน นอกจากนี้มันยังสามารถเพิ่มกลยุทธ์ และโอกาสในการจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับของ unify|INSIGHTS

  • การวิเคราะห์ในเรื่องที่มีประสิทธิภาพจะช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้บริหารระดับสูง
  • ยกระดับความรู้ของตัวชี้วัดบุคลากรที่สำคัญในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • เพิ่มวิสัยทัศน์ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษ และความผูกพันในองค์กร
  • ตรวจสอบปัจจัยสำคัญในการประเมิณผล และจัดการความต้องการของบุคลากรในองค์กร
  • พัฒนารายงานที่สวยงาม และได้ข้อมูลครบถ้วนผ่านผลลัพธ์จากกการวิเคราะห์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรอกข้อมูลที่นี่ เพื่อติดต่อกลับ หรือ โทร 094-493-6301
KIND WORDS, GREAT CLIENTS
Call Now Button