Innovative Solutions That Nurture Human Capital
unifyTIME

โปรแกรมจัดการเวลาทำงาน

รู้ถึงเวลาการมาทำงานของทีมของคุณ และพนักงานได้ทุกเวลาด้วย unify | TIME

unify | TIME คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลาการทำงาน ดูข้อมูลการมาทำงาน และประมวลผลเงินได้ เงินหักต่างๆที่เกิดขึ้นจากการมาทำงาน พนักงานที่มีความประพฤติที่ดีจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จ อย่างไรก็ตามความประพฤติที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถบังคับให้ทุกคนในองค์กรมีได้ ด้วย unify | TIME เราสามารถผลักดันให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการแนวทางที่เรากำหนดเพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานปรับเปลี่ยนมีความประพฤดิที่ดีได้

.button-5f680de5bb6dd { margin-bottom: 15px; margin-top: 0px; min-width: 0px !important; } .button-5f680de5bb6dd { background-color:#ed1c24; } .mk-button.button-5f680de5bb6dd.flat-dimension:hover { background-color:#252525 !important; }
.full-width-5f680de5b6a82 { min-height:400px; padding:50px 0 50px; margin-bottom:0px; background-color:#ffffff; } #background-layer--5f680de5b6a82 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5f680de5b6a82 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5f680de5b6a82 .mk-blog-view-all { background-color: #ffffff !important; }

คุณลักษณะฟังก์ชั่น และการใช้งาน

unify|TIME เป็นโปรแกรมที่มีคุณลักษณะที่หลากหลาย ใช้งานง่าย สำหรับการจัดการตารางเวลาการเข้าออกงานของพนักงาน การทำงานล่วงเวลา การคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ และระบบยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์บันทึกเวลาที่หลากหลาย และระบบตรวจสอบไบโอเมตริก

เป็นโซลูชั่นที่ครอบคลุม ยืดหยุ่น และสามารถขยายได้ สามารถช่วยให้ระบบสามารถวิเคราะห์ และประมวลผลระบบเงินเดือนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 • สามารถจัดการ ตารางการทำงานที่มีเวลาที่หลากหลายได้
 • สามารถตั้งค่าการคำนวณค่าแรงรายชั่วโมงให้กับพนักงานได้ง่าย
 • จัดระเบียบค่าล่วงเวลารายวัน หรือรายสัปดาห์ได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถจัดการตารางเวลาที่มีหลากหลายประเภทได้
 • สามารถตั้งค่างานที่ต้องการจะทำโดยอัตโนมัติล่วงหน้าได้ และการตรวจสอบเวลาทำงาน
 • สามารถออกรายงานจากข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเข้างานทั้งรายวันและรายเดือน ความตรงต่อเวลา การขาดงาน ชั่วโมงสะสมในการทำงานและรายงานสรุปค่าล่วงเวลา
#list-style-5f680de5bd891 ul li:before { font-family:FontAwesome; content: "\\f00c"; color:#4b3c82 }
.full-width-5f680de5bbd42 { min-height:350px; padding:80px 0 80px; margin-bottom:0px; background-color:#f4f4f7; } #background-layer--5f680de5bbd42 { background-position:left top; background-repeat:repeat; ; } .full-width-5f680de5bbd42 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-5f680de5bbd42 .mk-blog-view-all { background-color: #f4f4f7 !important; }

Orisoft unify | PEOPLE

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก unify | TIME

ประสิทธิภาพด้านเวลา
 • ใช้เวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความแม่นยำในการทำงาน
 • สามารถตรวจสอบและ ติดตามประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด
 • รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ใช้เวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ระบบตอกบัตร หรือการบันทึกข้อมูลด้วยตัวเองจะถูกแทนที่ด้วยระบบที่สามารถนำเข้าข้อมูลสู่ระบบได้โดยตรง
 • ลดระยะเวลาในการตอกบัตรจาก 5 วินาทีเป็น 2 วินาที
ปรับปรุงเรื่องความถูกต้องแม่นยำ
 • ปรับปรุงความถูกต้องในการคำนวณและลดการคำนวณค่าจ้างคลาดเคลื่อน
 • ระบบตรวจสอบการทำงานล่วงเวลา เงินเพิ่มพิเศษ สิทธิประโยชน์ติดตั้งในตัว
การติดตามตรวจสอบผลงาน
 • ติดตามตรวจสอบผลงานของพนักงานและรวบรวมข้อมูลได้
ระบบควบคุมต้นทุนอัจฉริยะ
 • พนักงานได้รับการฝึกฝนให้ทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแทนที่จะคีย์ข้อมูลเพื่อคำนวณเงินเพิ่มพิเศษเอง
 • จัดการการทำงานล่วงเวลาและ/หรือการขาดงานด้วยข้อมูลวิเคราะห์แนวโน้ม
เร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ฝ่ายบริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันที่สุดได้ทุกเวลา
 • ลดข้อผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนในข้อมูล
#mk-tabs-5f680de5c2e1a .mk-tabs-tabs li.ui-tabs-active a, #mk-tabs-5f680de5c2e1a .mk-tabs-panes, #mk-tabs-5f680de5c2e1a .mk-fancy-title span{ background-color: #ffffff; }

kind words, great clients

  .full-width-5f680de5c6585 { min-height:100px; padding:100px 0 100px; margin-bottom:0px; } #background-layer--5f680de5c6585 { background-image:url(https://www.orisoft.co.th/wp-content/uploads/2014/09/banner_02.jpg); background-position:center center; background-repeat:no-repeat; position: fixed;; }
  Call Now Button