Innovative Solutions That Nurture Human Capital

ระบบจัดการเวลาทำงาน

Home / ระบบจัดการเวลาทำงาน

โปรแกรมจัดการเวลาทำงาน

รู้ถึงเวลาการมาทำงานของทีมของคุณ และพนักงานได้ทุกเวลาด้วย unify | TIME

unify | TIME คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลาการทำงาน ดูข้อมูลการมาทำงาน และประมวลผลเงินได้ เงินหักต่างๆที่เกิดขึ้นจากการมาทำงาน พนักงานที่มีความประพฤติที่ดีจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จ อย่างไรก็ตามความประพฤติที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถบังคับให้ทุกคนในองค์กรมีได้ ด้วย unify | TIME เราสามารถผลักดันให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรการแนวทางที่เรากำหนดเพื่อเป็นแนวทางให้กับพนักงานปรับเปลี่ยนมีความประพฤดิที่ดีได้

คุณลักษณะฟังก์ชั่น และการใช้งาน

การจัดการเวลาเข้าออกงาน ทำได้อย่างง่ายดาย

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสหกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นอุตสหกรรมการผลิต งานบริการ งานต้อนรับ สถาบันการเงิน การศึกษา ธุรกิจน้ำมันและก๊าซ และวิศวกรรม

unify|TIME เป็นโปรแกรมที่มีคุณลักษณะที่หลากหลาย ใช้งานง่าย สำหรับการจัดการตารางเวลาการเข้าออกงานของพนักงาน การทำงานล่วงเวลา การคำนวณค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ และระบบยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์บันทึกเวลาที่หลากหลาย และระบบตรวจสอบไบโอเมตริก

เป็นโซลูชั่นที่ครอบคลุม ยืดหยุ่น และสามารถขยายได้ สามารถช่วยให้ระบบสามารถวิเคราะห์ และประมวลผลระบบเงินเดือนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

คุณลักษณะหลักที่เป็นเอกลักษณ์

 • สามารถจัดการ ตารางการทำงานที่มีเวลาที่หลากหลายได้
 • สามารถตั้งค่าการคำนวณค่าแรงรายชั่วโมงให้กับพนักงานได้ง่าย
 • จัดระเบียบค่าล่วงเวลารายวัน หรือรายสัปดาห์ได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถจัดการตารางเวลาที่มีหลากหลายประเภทได้
 • สามารถตั้งค่างานที่ต้องการจะทำโดยอัตโนมัติล่วงหน้าได้ และการตรวจสอบเวลาทำงาน
 • สามารถออกรายงานจากข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การเข้างานทั้งรายวันและรายเดือน ความตรงต่อเวลา การขาดงาน ชั่วโมงสะสมในการทำงานและรายงานสรุปค่าล่วงเวลา


ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจาก UNIFY | TIME

ประหยัดเวลา

 • กำจัดการป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง จากข้อมูลในบัตรเจาะกระดาษ หรือ ข้อมูลที่เขียนด้วยมือ
 • ลดเวลาในการจัดเรียงและรวบรวมข้อมูล การเข้างาน การขาดงาน การลางาน การมาสาย หรือการออกงานก่อนเวลา

ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • ขจัดแรงงานในการคำนวณ ค่าล่วงเวลา การขาดงาน ชั่วโมงที่ไม่ได้รับเงิน และค่าเบี้ยเลี้ยงด้วยตัวเอง
 • ควบคุมค่าล่วงเวลาและการขาดงาน ผ่านการวิเคราะห์ แนวโน้ม ที่สามารถสร้างได้ทุกเมื่อบนหน้าจอ หรือรายงาน

เพิ่มความแม่นยำ

 • ปรับปรุงความแม่นยำในการคำนวณ และการคำนวณค่าจ้างชั่วคราว ด้วยการตั้งค่าสูตร
 • มาพร้อมกับ ระบบอัตโนมัติในการคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าสิทธิพิเศษต่างๆ และการตรวจสอบขั้นสูง
 • ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากข้อผิดพลาดของผู้ใช้งาน

ควบคุมค่าใช้จ่าย

 • จัดให้มีการร้องขอทำงานล่วงเวลา ซึ่งจะช่วยลดการเรียกร้องค่าล่วงเวลาที่ไม่จำเป็น เพื่อการรับผิดชอบที่ดีขึ้น
 • สร้างรายงานเพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหาร เพื่อช่วยระบุสถิติ สำหรับบุคคลที่มีค่าล่วงเวลาสูง บุคคลที่มีการขาดงานสูง
 • จำนวนชั่วโมงที่ไม่ได้รับเงินจากการมาสาย หรือออกงานก่อนเวลา และการลางานโดยไม่รับค่าจ้างบ่อยครั้ง

กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อติดต่อกลับ หรือ โทร 094-493-6301
KIND WORDS, GREAT CLIENTS
Call Now Button