Innovative Solutions That Nurture Human Capital

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

Home / ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
unifyPEOPLE-2

โปรแกรมบริหารจัดการงานบุคคล

เป็นโปรแกรมจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่จัดการได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้น

นิยามวิธีการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่ด้วยโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีความเป็นเลิศ ด้วยระบบที่แสดงข้อมูลพนักงานทุกคนในองค์กรให้อยู่ภายในหน้าเดียวเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพราะสามารถลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรอีกด้วย unify | PEOPLE  ยังช่วยให้เราสามารถจัดการ และปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างง่ายดาย

คุณลักษณะฟังก์ชั่น และการใช้งาน

ระบบปฏิบัติการ Orisoft’s unified | PEOPLE เป็นหนึ่งในโซลูชันที่สมบูรณ์ ชาญฉลาด และรวดเร็วที่สุดที่คุณพบได้ในตลาด โซลูชันมีความสามารถที่หลากหลายและความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบริหารทรัพยกรบุคคล รวมไปถึงเครื่องมือในการขับเคลื่อนที่ชาญฉลาด นอกจากนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่มีความยืดยุ่น ที่สามารถให้คุณตั้งเป้าหมายทางธุรกิจ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตอีกด้วย

unified | PEOPLE suite ช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของ สมัครใช้ หรือติดตั้งและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเทคโนโลยี HCM ยังเป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมรวมอยู่ภายในโซลูชันเดียว จากผู้ขายรายเดียว

Unified | People - Core Modules

เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางที่จัดเก็บข้อมูลพนักงานอย่างครบถ้วน พร้อมด้วยการแนบไฟลรูปภาพสำหรับพนักงาน เพื่อช่วยให้บุคคลากรฝ่ายบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูล และค้นหาประวัติทั้งหมดของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว

มีเครื่องมือที่สามารถกำหนด และตรวจสอบสิทธิประเภทการลาของตน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการปิดกั้น และยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถดูประวัติการลาของพนักงานแต่ละรายได้โดยละเอียดหรือสามารถดูในรูปแบบของปฏิทิน

อำนวยความสะดวกของผู้ใช้งาน ด้วยรูปแบบจดหมายตามมาตราฐานหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถสร้างและบำรุงรักษาอย่าง สำหรับการรวมเอกสารจดหมาย

ใช้การควบคุมส่วนกลาง ที่สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลประวัติของพนักงานที่เป็นความลับ

 

unified | people  –  optional modules

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าและ ตั้งค่าการแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญถูกส่งไปยังเดส์ท็อปของผู้ใช้ผ่านทางอีเมล ข้อความโต้ตอบแบบทันที และ SMS

จับคู่ทักษะ และความสามารถเฉพาะทางรายบุคคล เพื่อลดขั้นตอนการระบุตัวตนสำหรับการเข้าฝึกอบรม แบบสอบถามก่อนอบรม และแบบสอบถามหลังการฝึกอบรม รวมทั้งการประเมิณผลของผู้ฝึกสอน จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถประเมิณต้นทุนการลงทุนให้มีประสิทธิผล

ครอบคลุมกระบวนการสรรหาบุคลากร ตั้งแต่การขออนุมัติ การของบประมาณสำหรับโฆกษณา การคัดกรองผู้สมัครภายในที่เหมาะสม การจัดสัมภาษณ์ การติดตามผล และการตรวจสอบสถาณะ ไปจนถึงการรับเข้าทำงาน

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดแพคเกจสิทธิประโยชน์ และสามารถกำหนดให้กับพนักงานตามโครงสร้างองค์กร ตามประเภท หรือเกรด

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการเงินกู้ของพนักงาน และยังสามารถนำส่งไปยังระบบ Payroll เพื่อหักจากเงินเดือน

ติดตามการหมอบหมายงานชั่วคราว การตรวจสอบเหตุการณ์ บัตรกำนัลรายได้ส่วนต่างๆ และการจ่ายเงินเดือน

นำเสนอมุมมองของโครงสร้างองค์กรในรูปแบบแผนภูมิกราฟิก พร้อมกับ ความสามารถในการเจาะลึกถึงข้อมูล และเน้นถึงตำแหน่งที่ว่าง ที่จะเติมเต็ม

มาพร้อมกับประเภทของการใช้สิทธิ และการเบิกงบประมาณตามที่ผู้ใช้งานกำหนด ซึ่งสามารถกำหนดได้ตามกลุ่มองค์กร เกรด ประเภท และกลุ่มอายุ โดยสามารถเรียกได้เป็นรายปี รายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน ทั้งนี้ยังมีรายงานที่สำคัญ ได้แก่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรายเดือน และการเรียกร้องสินไหมทดแทนโดยรวม

โมดูลที่สามารถติดตามประวัติทางการแพทย์ของพนักงานได้ เช่นวันที่ไปเข้ารักษาที่คลินิก ค่ารักษาพยาบาล ประเภทของโรค และคำแนะนำจากแพทย์สำหรับการโรคนั้น

มีความยืดหยุ่น สำหรับรูปแบบการประเมิณ ที่สามารถกำหนดได้โดยพนักงานและระดับของพนักงาน สำหรับการตรวจสอบหลายช่วงเวลา การให้คะแนนประเมิณสามารถเชื่อมต่อโยงกับเมทริกซ์ผลลัพธ์ที่ผู้ใช้กำหนด เพื่อประเมิณการปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัส

สามารถกำหนด ติดตาม และปรับปรุงตำแหน่งคุณลักษณะภายในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถวางแผน และตรวจสอบจำนวณพนักงานภายในองค์กร เพื่ออนุมัติควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดชุดโปรแกรมการฝึกอบรมที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น มาพร้อมกับเส้นทางอาชีพที่ผู้ใช้กำหนด ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดอาชีพถัดไปสำหรับพนักงานตามความสามารถของพนักงานแต่ละคน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรอกข้อมูลที่นี่ เพื่อติดต่อกลับ หรือ โทร 094-4936301
KIND WORDS, GREAT CLIENTS
Call Now Button