การมีระบบและทุกคนในองค์กรอยู่ในหน้าเดียวกันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นระบบที่เป็นเอกภาพยังช่วยให้การจัดการและการดำเนินการทุกอย่างในองค์กรทำได้ง่ายขึ้นมาก


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

ประวัติพนักงาน

เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางที่จัดเก็บข้อมูลพนักงานอย่างครบถ้วน พร้อมด้วยการแนบไฟลรูปภาพสำหรับพนักงาน เพื่อช่วยให้บุคคลากรฝ่ายบุคคลสามารถเข้าถึงข้อมูล และค้นหาประวัติทั้งหมดของพนักงานได้อย่างรวดเร็ว

การออกจดหมาย

อำนวยความสะดวกของผู้ใช้งาน ด้วยรูปแบบจดหมายตามมาตราฐานหลากหลายรูปแบบ ที่สามารถสร้างและบำรุงรักษาอย่าง สำหรับการรวมเอกสารจดหมาย

การลา

มีเครื่องมือที่สามารถกำหนด และตรวจสอบสิทธิประเภทการลาของตน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการปิดกั้น และยังช่วยให้ผู้จัดการสามารถดูประวัติการลาของพนักงานแต่ละรายได้โดยละเอียดหรือสามารถดูในรูปแบบของปฏิทิน

ความปลอดภัย

ใช้การควบคุมส่วนกลาง ที่สามารถควบคุมการเข้าถึงข้อมูลประวัติของพนักงานที่เป็นความลับ

ไทย
Contact Us
ติดต่อเรา