ก้าวไปอีกขั้นด้วยระบบแอปพลิเคชันการใช้งานบนมือถือ (HRMS Mobile Apps) ของ Tricor Orisoft แอปนี้พร้อมนำเสนอโมดูลหลักที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และรวมถึงจะมีการอัปเดตโมดูลอื่นๆที่กำลังจะตามมา เปิดใช้งานให้กับพนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการสามารถบริการตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา


ดาวน์โหลดโบรชัวร์

คุณลักษณะฟังก์ชั่น และการใช้งาน

  • ดูสลิปเงินเดือน (View payslip)
  • ร้องขอ / อนุมัติ / ปฏิเสธการขอลา (Apply/ Approve/ Reject leave)
  • ดูประวัติการลาและสิทธิ์การลาคงเหลือ (View leave taken and balance)
  • ตอกบัตรเข้าและออกงานบนมือถือ (Self-check in and out)
  • ดูรายการเวลาแต่ละรายการ (View individual time entry)
  • ตรวจสอบตารางการทำงาน (Check duty roster)
  • ร้องขอ / อนุมัติ / ปฏิเสธการขอเบิกค่าใช้จ่าย (Submit/ Approve/ Reject expense claim)
  • อนุมัติ / ปฏิเสธการขอทำงานล่วงเวลา (Approve/ Reject overtime)
  • ดูประกาศของ บริษัท (View company announcement)
ไทย
Contact Us
ติดต่อเรา