หุ้นส่วนทางเทคโนโลยี

ออริซอฟท์ประสบความสำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมาในการลงทุนกับหุ้นส่วนทางการค้าในหลากหลายหน่วยงาน ออริซอฟท์ได้รับความเชื่อมั่นและการที่เรามีความสัมพันธํอันดีกับหุ้นส่วนธุรกิจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการบริการที่เป็นเลิศ
Microsoft Gold Certified Partner
Orisoft is a Microsoft Gold Certified Partner since 2008. This relationship is unique in that both companies firmly believe that customers can greatly boost their productivity by working with user-friendly integrated solutions. Orisoft unifiedHCMS solutions are built both with and upon Microsoft platforms: Microsoft Server 2008 R2 and Microsoft Server 2012 R2.
Oracle
Oracle and Orisoft have formed an Independent software vendor (ISV) partnership agreement which is focused on offering bundled database licenses with Orisoft’s unifedHCM solution. Orisoft solutions existing and new customers can now purchase Oracle database licenses directly from Orisoft at very attractive rates when the Oracle database is used specifically with one of Orisoft’s products. The benefits to our customers include cost effective “bundled” offerings in addition to exceptional single point of contact support through Orisoft. If you are in the process of upgrading or implementing the Orisoft solution, and require further Oracle database usage licenses, we would encourage you to contact your Orisoft account representative for further details and licensing options that can be extended to your organization.

ALLIANCES

ไทย
Contact Us
ติดต่อเรา