ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานด้วยพิกัดจาก GPS ผ่านมือถือ

ในปัจจุบัน ความรวดเร็วและระบบอัตโนมติสำหรับการดำเนินธุรกิจ การมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานมีความสำคัญอย่างมากสำหรับทุก ๆ ธุรกิจอย่างไม่เคยเป็นมา ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงานที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นส่งผลเสียอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกง การคำนวณเงินเดือนผิดพลาด การฟ้องร้อง ภาษี การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น Tricor Orisoft’s Cloud-based Geo-attendance Management Solution จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการดังกล่าวโดยให้ความสำคัญในเรื่องความถูกต้องของข้อมูลแบบเรียลไทม์ เทคโนโลยีของเรารองรับ GPS, Beacon RFID, QR code และการสแกนใบหน้าที่มาเติมเต็มให้ระบบบันทึกเวลาของเราครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบเว็บแอปพลิเคชัน unify | PEOPLE ของเราได้อย่างสมบูรณ์


ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ไทย
Contact Us
ติดต่อเรา